6688

Duyurular

Zinga Marka %96 Çinko Boyaların Satışına başlanmıştır. 

BOYA HAZIRLIĞI VE UYGULAMALARI                                          

 • Boya yapılacak ortamın şartları ve boya uygulanacak metal yüzeyin sıcaklığı incelenir.
 • Boya üreticisinin, boya spektleri boya inceltilmesi, karıştırılması, taşınması ve uygulamaya yönelik talimat ve tavsiyeleri Bu konuda boya üreticisinin en son tarihli talimatları esas alınmalıdır. Bu talimatlarda belirtilen, (kürlenme) kuruma sürelerine uyulmalıdır. İncelticiler, boya üreticisi firmanın talimatlarında belirtilen tip ve miktarlarda kullanılmalıdır Boya uygulaması tecrübeli personel ve uygun ekipman ile yapılmalı Bütün       boya işleri, dikkatli bir işçilik ile akma, damlama ve sarkmaları önleyecek             şekilde olmalıdır. Boyada oluşacak akıntılar en kısa zamanda tamir edilmeli
  kenarlar ve aralıkların boyanmasında işleme özen gösterip, yeterli miktarda boyanın bu alanları kapladığından emin olunmalıdır Uygulama esnasında boya üreticisi firmanın teknik bülteninde belirtilen katlar arasında beklenmesi gereken minimum ve maksimum sürelere uyulmalı, her kat boya kuru film kalınlığı boya sisteminde belirtilen kalınlıkta olmalı. Kalınlık ölçümleri üst üste sürülen katların toplamına göre yapılmalıdır. Yaş ve kuru film kalınlıklarının, olması gereken boya kalınlıklarına uygunluğu düzenli olarak kontrol edilecek, kuru film kalınlığı yetersiz olan tüm bölgeler üst kat uygulama süresi içerisinde istenilen kalınlığa ulaştırılmalı.Boya hazırlanırken boyanın karışım ömrü sertleşme, yanma,  göz önüne alınarak, kullanılacak miktarda boya karıştırılmalı ve ana malzeme ve sertleştirici boya speklerine uygun orantılarda tartı kullanılarak yapılmalıdır. Bütün hareketli parçaların temiz tutulmalarına ve serbest hareketlerine zarar vermemek için özel dikkat sarf edilmeli, böyle kısımların üzerine gelmiş  boya, kurumadan tamamen temizlenmelidir..Astar boya uygulanacak yüzey, yüzey hazırlama standartlarına uygun şekilde temiz, passız veya boya sistemlerinde belirtilen yüzey pürüzlülüğüne (50- 60 mikron) uygun olmalıdır Boyanacak metal yüzeyin sıcaklığı, kumlama ve astar boya esnasında havanın çiğlenme noktasının en az 3 °C üstünde olmasına özen gösterilmelidir.

Boyama işlemi yapılmayacak durumlar.

 • Yüzeyin yaş olması durumunda,
 • Bağıl nem oranının, imalatçının önerdiği değerden yüksek olması durumunda, (max % 80)
 • Çevre veya boyanacak yüzeyin, imalatçı firmanın belirttiği sıcaklıklara göre düşük veya fazla olması durumunda,
 • Rüzgâr hızının saatte 24 km’ den fazla olması durumunda,
 • Aşırı tozlu ortamda kesinlikle boya uygulaması yapılmayacaktır.
 • Boyanın kürlenme sıcaklığını etkileyeceğinden, sıcaklığın 5 °C nin altına düşmesi beklenen durumlarda,
 • Yağmur, kar, sis veya çiğde boyama işlemi yapılmamalıdır

Epoksi ve poliüretan boya uygulamalarında sertleştirici karıştırıldıktan sonra teknik bültenlerde belirtilen süre kadar beklenecek, boya uygulamasına daha sonra başlanacaktır.

 • Boya katlarında belirtilen boya tiplerinin renkleri gözle görülebilir ölçüde farklı olacaktır.örnek: astar,arakat,sonkat gibi
 • Bir sonraki boya işlemine geçmeden önce boya katının tüm bozuklukları giderilmelidir.
 • Tüm boyalı yüzeyler kaplama işlemi tamamlanana kadar temiz ve kuru tutulmalı, tozdan arındırılmalıdır.
 • Boya uygulaması sırasında, yaş boya kalınlığını ölçmek için, yaş boya tarakları ile kontrol edilmelidir.Katlar arasındaki bekleme süresinde yüzeylerde çevreden gelen tozlarla oluşabilecek kirlenmeler basınçlı hava ile temizlenmelidir.

Fırça veya Rulo ile Boya Uygulamaları:

 • Püskürtme yöntemi ile boyama uygulanamayan bölgeler, imalatçı firmanın talimatlarına da uymak koşulu ile fırça veya rulo ile boyanabilir.
 • Boya uygulaması başlamadan önce kaynak dikişleri, keskin köşe ve kenarlarda kestirme uygulamaları yapılacak, kestirme uygulamaları bant şeklinde rulo veya fırça ile boyanarak sprey boya sonrası homojen bir kalınlık elde edilmesi sağlanabilinir.

Airless Boya Uygulamaları ;

 • Yüzeye hava tahrikli, benzinli veya elektrikli airless boya makinası ile boyanın uygulanması yönetmidir. En hızlı çözüm sağlayan boyama sistemidir.

Her günün sonunda boş kaplar, boya artıkları vb. malzemeler,  uygulama sahasından uzaklaştırılarak uygulama sahası temiz tutulmalıdır.

Boya işlerinin tamamlanmasından sonra,   yüklenici çevredeki tüm artıkları ve çöpleri toplayacak, etrafta kaza en boyanmış yüzeyleri temizleyecek ve çevreyi teslim alındığı gibi, düzgün bir şekilde  İş bitiminde, ortaya çıkan tüm atıkların atık değerlendirme firmalarına iadesi sağlanabilir bu iade ler belgelerle teslim edilmelidir..

 Hava Sıcaklığı, Bağıl Nem ve Çiylenme Noktası Tablosu

Bağıl Nem, % RH    
    20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
Ortam Sıcaklığı, °C 0                                 0,0
2,5                 -4,4 -3,4 -2,4 -1,5 -0,6 0,2 1,0 1,8 2,5
5       -9,1 -7,4 -5,9 -4,5 -3,3 -2,1 -1,1 0,0 1,0 1,9 2,7 3,5 4,3 5,0
7,5 -14,0 -11,0 -8,9 -6,9 -5,2 -3,6 -2,2 -0,9 0,3 1,4 2,4 3,4 4,3 5,1 6,0 6,8 7,5
10 -12,0 -9,1 -6,7 -4,7 -2,9 -1,3 0,1 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,4 9,2 10,0
13 -9,8 -6,9 -4,5 -2,5 -0,7 0,9 2,4 3,7 5,0 0,1 7,2 8,2 9,2 10,1 10,9 11,7 12,5
15 -7,7 4,8 -2,4 -0,3 1,5 3,2 4,7 6,1 7,3 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2 15,0
18 -5,6 -2,7 -0,2 1,9 3,8 5,5 7,0 8,4 9,7 10,9 12,0 13,0 14,0 15,0 15,8 16,7 17,5
20 -3,6 -0,6 1,9 4,1 6,0 7,7 9,3 10,7 12,0 13,2 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3 19,2 20,0
23 -1,5 1,5 4,1 6,3 8,2 10,0 11,6 13,0 14,4 15,6 16,8 17,8 18,9 19,9 20,8 21,7 22,5
25 0,5 3,6 6,2 8,5 10,5 12,3 13,9 15,3 16,7 18,0 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2 24,1 25,0
28 2,6 5,8 8,5 10,7 12,8 14,6 16,2 17,7 19,1 20,4 21,6 22,7 23,8 24,8 25,7 26,6 27,5
30 4,7 7,9 10,6 13,0 15,0 16,8 18,5 20,0 21,4 22,8 24,0 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1 30,0
33 6,7 10,0 12,8 15,1 17,2 19,1 20,8 22,4 23,8 25,1 26,4 27,5 28,6 29,7 30,7 31,6 32,5
35 8,8 12,1 14,9 17,3 19,5 21,4 23,1 24,7 26,1 27,5 28,8 29,9 31,1 32,1 33,1 34,1 35,0
38 10,8 14,2 17,1 19,5 21,7 23,6 25,4 27,0 28,5 29,9 31,1 32,4 33,5 34,6 35,6 36,6 37,5
40 12,9 16,3 19,2 21,7 23,9 25,9 27,7 29,3 30,8 32,2