6688

Duyurular

Zinga Marka %96 Çinko Boyaların Satışına başlanmıştır. 

BOYA ÖNCESİ HAZIRLIK

• Boyama işlemine başlamadan önce, boya uygulamalarına yönelik “Boya Uygulama Prosedürü”nü ve “Boya Kalite Kontrol Planı” hazırlanır.
• Yüzey hazırlığı ve boya işlemlerine başlamadan önce boya uygulamalarında gerekecek her türlü test ve kontrol cihazını ve karşılaştırma mastarlarını sahada hazır bulundurulur.Uygulama ortamı, yüzey hazırlığı ve boya, öncelikle boya (espektörü) kontrolörü tarafından gözetim altında yapılır.
• Boya imalatçı firma, boya kontrolü yapmak istediği zaman bu kontrolü yapmaya her zaman yetkili olacak işin yürütülmesi sırasındaki değişik aşamalarda imalatçı firmanın tesislerinde ve işyerinde muayene, kontrol ve testler yapılmalıdır. Boyalarla ve boyanan yüzeyle ilgili örnekler istenilen her an alınıp ve gerekli görülen deneyler yapılmalıdır