6688
Dekoral Boya

Alternatif Çözümler Sunar...

Dekoral Boya

PPG_Zinga_Mirka

Dekoral Boya

PPG Yapı ve İnşaat Grubu Çok Yakında...

ISO 12944 Standardı

BOYA ALMADAN ÖNCE NELERE BAKILIR ve ISO STANDARDI

Değerli iş ortağımız, bir boyayı satın alırken;

  • Size zaman, enerji, işçilik gibi artan maliyetlerden nasıl tasarruf sağladığı;

  • Kalite ve dayanım standartları noktasında ne gibi sertifikalar sunduğuna;

  • Sağlık ve çevre gibi yüklü tazminat zararlarına yol açan faktörlerden sizi nasıl koruduğuna;

  • Toplam kalite standartlarınıza sunmuş olduğu katkıyı irdeleyerek karar vermenizi tavsiye ediyoruz.

 

Boyanın Hacimce Katı Madde Oranı

Yaş boyaların uçucu olmayan kısımlarının hacminin, toplam boya hacmine oranı “hacimce katı madde” olarak tanımlanır. Yani yaş bir boyayı yüzeye bıraktığınızda, yüzeyde kalan kuru film miktarını belirler.

Örnek : Hacimce katı madde oranı %80 olan bir astar, %60 katı maddeye sahip astara göre yüzeye %20 daha fazla kuru film tabakası bırakır. Böylelikle zaman, işçilik ve tüketilen boya miktarından tasarruf edilmiş olur.
 

Boya ve Yardımcı Ürünlerde Sağlık

Boya ve yardımcı ürünlerde, marka ve model içeriğinde sağlık ve çevre koşullarına etki eden birden fazla element barınabilir. İş ortaklarımızın, ilerde yüklü tazminatlarla karşılaşmaması için boya TDS bilgileri ve MSDS leri dikkatle incelenmelidir.
 

Toplam Kuru Film Kalınlığı

Bir yüzeyin kaplanmasında istenilen standarda göre elde edilen toplam kuru film kalınlığıdır (DFT).

Oldukça dikkat edilmesi gereken bir veri olsa da, genellikle göz ardı edildiği görülmektedir. Fakat toplam kuru film kalınlığı düştükçe toplam bütçe planlamanıza anlamlı etkisi olacaktır.


Örnek:
Orta derece korozyon etkisi olabilecek atmosferik koşullarda ez az 15 yıl ve üzeri dayanım isteyen bir iş ortağımız var. Yani C3 Yüksek. Bu durumda sistemin boya kalınlığı marka ve modele göre değişecektir.

X Boya Markası ile C3 Yüksek dayanım elde etmek için astar + arakat + sonkat toplamda 220 mikron toplam kuru film kalınlığı gerekliyken;

Dekoral Boya ürünleri ile C3 Yüksek dayanımını TEK KAT boya ile toplamda 100-120 mikronda elde edebilirsiniz.
Aradaki fark %100. Yani, ilk etapta ucuz görünen X boya markası tercih edildiğinde bütçe, zaman ve işçilikte iki kat zarar etmiş olursunuz.

 

ISO 12944 STANDARDI

Boyanacak yüzeylerin atmosferik koşullar ve çevre etmenlerine karşı korunmasında kullanılan uluslararası standart rehberine TS EN ISO 12944 adı verilir. Buna göre atmosferik korozyon kategorileri aşağıda belirtilmiştir.

Kategoriler

Çevreden Atmosferik Koşullara Örnekler

C1 çok düşük

Atmosferle teması oldukça düşük olan yerler

C2 düşük

Kirlenmenin düşük seviyede olduğu atmosferler, çoğunlukla kırsal alanlar.

C3 orta

Orta karar kükürt oksit kirlilik seviyeli (IV) endüstriyel ve şehir içi atmosferler. Düşük tuz oranına sahip kıyı alanlar.

C4 yüksek

Orta tuzlulukta sahil bölgeleri ve endüstriyel bölgeler.

C5 I çok yüksek (endüstriyel)

Yüksek rutubetli, korozif safsızlık içeren endüstriyel bölgeler.

C5 M çok yüksek (deniz)

Tuzluluk oranı yüksek sahil ve açık deniz atmosferleri.

 

 
Aynı standarda göre suyun veya toprağın içerisinde kalacak yüzeyler için ise standart 3 ayrı  kategori belirlenmiştir.


IM1 – Tatlı suyun içerisinde kalacak yüzeyler

IM2 – Deniz veya acı su içerisinde kalacak yüzeyler

IM3 -  Toprak altında kalacak yüzeylerBu kategorilere göre atmosferik koşullardaki dayanım 3 farklı sürede kıymetlendirilir. Kısacası bir boyanın ilk bakım ömrüne işaret eder.


Az - Low 0-5 Yıl Aralığındır

Orta – Medium 5-15 Yıl Aralığındadır

Yüksek – High 15 Yıl ve Üzerini işaret eder.
http://www.dekoralboya.com.tr/ (Anasayfaya dönmek için lütfen tıklayınız)