6688

Duyurular

Zinga Marka %96 Çinko Boyaların Satışına başlanmıştır. 

YYÜZEY HAZIRLIĞI
Yüzey hazırlığı işlemleri,
Asitle temizleme, alevle temizleme, mekanik temizleme ve kumlama, yöntemlerinden bir veya bir kaçı kullanılarak yapılmaktadır.
Amaç yüzeyi tamamen boyaya hazır hale getirmektir.
Asitle Temizleme:
Asitleme işlemi öncesi yüzeydeki yağ ve gres kalıntıları solventle temizlenmelidir.
Sülfirik asit/Fosforik asit, Hidroklorik asit/Fosforik asit veya Fosforik asit/Fosforik asit yöntemleri kullanılarak metal hadde kabuğu ve pastan arındırılabilinir.
Asitleme işleminden sonra %2’ lik Fosforik Asit ile pasivasyon işlemi yapılacaktır.
Alevle Yüzey Temizliği:
Alevle temizlemeden önce, kalın pas tabakaları kazınarak uzaklaştırılacak daha sonra, yüzey motor tahrikli tel fırça ile temizlenmelidir..
Yüzey bu işlemlerden sonra hadde cürufları, pas, boya kaplama ve yabancı maddelerden arındırılmış olacaktır. Herhangi bir artık kalıntısı olarak sadece yüzeyde renk değişikliği  görülecektir..
 Çelik işlerin alevle temizlenmesi için işlem sırası distorsiyon ve bükülmenin önlenmesi amacıyla planlanlanmalı ve kontrol  altında yapılmalıdır.
Mekanik Yüzey Temizliği:
Metal yüzeyler kazıyarak, telle fırçalayarak, makine ile fırçalayarak ve rendeleme gibi elle ve motor tahrikli aletlerle temizlenir.
 Elle ve motor tahrikli aletle temizlemeden önce, kalın pas tabakaları kazınarak kaldırılmalı, görünür yağ gres ve kir uzaklaştırılmalı sonra, yüzey, döküntü ve çöken tozlardan temizlenmelidir.
Yüzey, metal parlaklığı verene kadar temizlenmelidir.
 Bu temizleme işlemi, malzemede herhangi bir zarara veya deformasyona yol açmayacak ve yontucu aletlerin neden olabileceği herhangi bir yüzey hasarından (çentikler ve kertikler) kaçınmak için dikkat edilmelidir.
Tel fırçalar kullanıldığında, pas ve kirlilikler sadece parlatılıp bırakılmayacak, yüzeyden uzaklaştırıldığından emin olunmalıdır.
Kumlama İle Yüzey Temizliği:
  Karbon çelik yüzeyler Sa 2 ½ kalitesinde kuru kum,bazalt, çelik grit ve/veya çelik shot ile yapılmalıdır.
Kumlama yapıldığı zaman tüm yüzey, aşındırıcı madde ile pürüzlendirilmeli, kumlan mış yüzeyde olması gereken yüzey pürüzlüğü 50-60 mikron aralığında olmalıdır.
 Kumlama da kullanılacak aşındırıcı içinde toz, kir ve benzeri yabancı madde bulunmamalı, aşındırıcı her zaman kuru olmalıdır. Kullanılacak malzemenin özellikleri TS EN ISO 8503’ e uygun olmalıdır.
Kumlama öncesi, bir test parçasında kumlama yapılabilir ve yüzey pürüzlüğü ölçülebilir ilgili boya sisteminde istenilen yüzey micron ölçüsü kontrol edilip işe başlanabilir
  Boyanacak yüzeylerde yüzey hazırlığını olumsuz etkileyebilecek yağ, gres, tuz, kir, toz, çapak benzeri olumsuz maddeler yüzey hazırlığı işlemlerine başlamadan önce, mekanik ekipman, basınçlı su ve temizlik kimyasalları kullanılarak giderilmelidir.
 Boya uygulamaları ve yapılacak diğer tüm işlemler (yüzey hazırlama vs.) aşağıda belirtilen standartlara  uygun şekilde hazırlanmalıdır.
TS EN ISO 2409  (Boyalar ve vernikler  için

 • TS  EN  ISO  2808  Film kalınlığının tayini)
 • TS EN ISO 4624  (Boyalar ve Vernikler – Yapışmanın tayini için çekme deney testi.
 • TS EN ISO 4628 (Boyalar ve Vernikler – Kaplamadaki bozulmanın değerlendirilmesi)
 • TS EN ISO 8501 (Çelik Yüzeylerin Hazırlanması-Boya ve İlgili Malzemelerin Uygulanmasından Önce-Yüzey Temizliğinin Gözle Muayenesi)
 • TS EN ISO 8502  Çelik Yüzeylerin Hazırlanması- Boya ve İlgili Malzemelerin Uygulanmasından Önce Yüzey Temizliği Değerlendirme aşaması
 • TS EN ISO 8503 Boya ve İlgili Ürünlerin Uygulanmadan Önce Çelik Taban Malzemelerin Hazırlanması- Kumlanarak Temizlenmiş Çelik Taban Malzemelerin Yüzey Pürüzlülük (MİCRON) ölçümü
 • TS EN ISO 8504 Çelik Yüzeylerin Hazırlanması- Boya ve İlgili Maddelerin Uygulanması- Yüzey Hazırlama Metotları)
 • TS ISO 9223 Metallerin ve Alaşımlarının Korozyon u-Atmosferin Korozyona Uğratma nedenleri boya değmemiş yüzeyler, boya uygulama yapılırken boya tozu yapışmış uygulama da gözeden kaçan boyanmamış yüzeyler tesleri gözle yapılırken nem, çiğlenme, tuz, testleri.gibi.testler yapılarak sebebi anlaşılabilir.
 • Kumlama ve boyama işlemleri, yeni boyanmış yüzeylerin, yapılacak kumlamadan olumsuz etkilenmesini önleyecek şekilde planlanacak, kumlama işlemine başlamadan önce boyanmış yüzeyler, gerekli önlemler almak sureti ile kum ve  tozlarından korunması sağlanmalıdır.Kumlama yapılmış ve temizlenmiş yüzeyler, astar boya öncesinde tozdan arındırılmalı. Bunun için yüzeye, temiz, kuru hava tutularak  veya endüstriyel vakum temizleyiciler kullanılarak yapılabilir.Kumlama yapılan yüzeyler, mümkün olan en kısa sürede (en geç 4 saat) astar boya ile ve yüzeyde herhangi bir pas görüntüsü oluşmadan boyanmalıdır. Yüzeyde pas oluşumu tespit edildiğinde kumlama tekrar yapılmalıdır.Kullanılacak boya pompası(AIRLESS) ve kompresörler boyanacak yüzeye mümkün olduğu kadar yakın olacak,  yüzey temizliği sırasında, temizlenen yüzeye yağ ve su teması engellenmelidir. Raspalama ve boyama işlemlerinde kullanılacak basınçlı hava yağ ve rutubet taşımamalıdır. Bu amaçla uygun filtre ve tutucular kullanılmalıdır.
 • kumlama nın girmediği veya aletin çalışmadığı yerlerin temizliği Mekanik Yüzey Temizliği yöntemi ile yapılabilir.Kumlama yapılırken  kompresörün gücü en az 50 Hp, basıncı 90-150 psi olmalıdır.
 • Yüzey hazırlığı işlemlerinin yapılacağı ortamın şartları ve metal yüzeyinin sıcaklığı Madde 8.4’ de belirtildiği gibi olacaktır.Tablo 1 – Yüzey

Temizliği Raspa Standartları Eşdeğerliği Tablosu


KALİTENACESSPCISO 8501-1


Beyaz Metal Raspa TemizliğiNo:1


SP-5Sa3


Yaklaşık Beyaz Metal Raspa TemizliğiNo:2


SP-10Sa2½


Ticari Raspa TemizliğiNo:3


SP-6Sa2


Süpürme Raspa Temizliği


No:4


SP-7Sa1


Çözücü Temizliği
SP-1St1


Elle Tel Fırça Temizliği
SP-2St2


Motorlu Tel Fırça Temizliği
SP-3St3

 
Copyright © 2016 Tank Boyama. Tüm Hakları Saklıdır
Robocoating